Primăria Sîncel județul Alba

Hotărâri de consiliu (2018)

28/08/2018 Hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul nr. 646/28.03.2018 privind finantarea nerambursabila pentru anul 2018 pentru Asociatia Sportiva ,,AS PANADE'

28/08/2018 Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Sincel pentru anul 2018

28/08/2018 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii ,,Reabilitare Scoala Gimnaziala Ion Pop Reteganul comuna Sincel, jud. Alba' dupa achizitie

28/08/2018 Hotarare privind aprobarea Contractului de prestari servicii de diriginte de santier la lucrarile privind investitia ,,Amenajare teren sintetic in comuna Sincel, jud. Alba'

28/08/2018 Hotarare privind aprobarea ordinei de zi pentru sedinta public ordinara a Consiliului Local Sincel din data de 28.08.2018

27/07/2018 Hotarare privind revocarea HCL nr. 84/2017

27/07/2018 Hotarare privind stabilirea unui tarif de racordare la reteaua de electricitate pentru potentiali beneficiari de pe str. Avram Iancu din loc. Sincel, jud. Alba

27/07/2018 Hotarare privind aprobarea ordinei de zi pentru sedinta publica cu convocare de indata a Consiliului Local Sincel din data de 27.07.2018

18/07/2018 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

18/07/2018 Hotarare privind aprobarea demararii procedurilor la lucrarea de ,,Reparatii drumuri comunale sincel'

18/07/2018 Hotarare privind aprobarea demararii procedurilor de intocmire a documentatiilor pentru investitia ,,Amenajare zona exterioara - Camin cultural Sincel'

18/07/2018 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici, ai investitiei ,,Construire trotuare si santuri betonate in satul Panade, comuna Sincel, jud. Alba, str. Principala km 0+0,00 - km 1 + 270,00'

18/07/2018 Hotarare privind aprobarea contului executiei bugetare aferent trim. II 2018

18/07/2018 Hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018

18/07/2018 Hotarare privind aprobarea Regulamentului local pentru desfasurarea activitatii de comert stradal in cadrul comunei Sincel, jud. Alba

18/07/2018 Hotarare privind transformarea unui post contractual in functie publica si aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Sincel, jud. Alba

18/07/2018 Hotarare privind aprobarea ordinei de zi pentru sedinta publica ordinara a Consiliului Local Sincel din data de 18.07.2018

18/07/2018 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

27/06/2018 Hotarare privind aprobarea documentatiei ,,Actualizare Plan Urbanistic General si R.L.U. pentru comuna Sincel, jud. Alba

27/06/2018 Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala gimnaziala ,,Ion Pop Reteganul' Sincel, pentru lunile mai si iunie 2018

27/06/2018 Hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 102/01.02.2016

27/06/2018 Hotarare privind aprobarea documentatiei ,,Proiectul de Amenajament Pastoral intocmit pentru pajistile din cadrul comunei Sincel, jud. Alba

27/06/2018 Hotarare privind aprobarea ordinei de zi pentru sedinta publica ordinara a Consiliului local Sincel din data de 27.06.2018

24/05/2018 Hotarare privind inscrierea provizorie in domeniul public al comunei Sincel si in Cartea Funciara a comunei Sincel a unor imobile situate in extravilan, identificate in cadrul lucrarii de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectorul cadastral 10, 11,

24/05/2018 Hotarare privind concesionare spatiu cu destinatie de cabinet medical

24/05/2018 Hotarare privind revocarea HCL nr. 17/2018

24/05/2018 Hotarare privind initierea procedurii de extindere a retelei electrice

24/05/2018 Hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2018

24/05/2018 Horarare privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala gimnaziala ,,Ion Pop Reteganul' Sincel, pentru luna aprilie 2018

24/05/2018 Hotarare privind aprobarea ordinei de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Sincel din data de 24.05.2018

08/05/2018 Horarare privind aprobarea actelor aditionale la contractele de inchiriere a suprafetelor de pasune aflate in proprietatea privata a comunei Sincel

08/05/2018 Hotarare privind aprobarea valorii de investitie a proiectului ,,Amenajare teren sintetic in comuna Sincel, jud. Alba' si aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie in vederea garantarii avansului in procent de 38,96% din fondurile nerambursabile pen

25/04/2018 Hotarare privind completarea domeniului privat al comunei Sincel

25/04/2018 Hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018

25/04/2018 Hotarare privind aprobarea contului executiei bugetare aferent trim. I 2018

25/04/2018 Hotarare privind insusirea noului Acord de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern

25/04/2018 Hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2019

25/04/2018 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

28/03/2018 Hotarare privind aprobarea actului aditional, la contractul de prestari servicii silvice nr. 2905/03.07.2015

28/03/2018 Hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018

28/03/2018 Hotarare privind sustinerea Declaratiei de Unire cu Republica Moldova

28/03/2018 Hotarare privind aprobarea utilizarii fondurilor din excedentul bugetar aferent anului 2017 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a anului 2018

28/03/2018 Hotarare privind initierea procedurii de extindere a retelei electrice pe strada Avram Iancu din com. Sincel, pe DC22 si DC 23

28/03/2018 Hotarare privind infiintarea Serviciului de Iluminat Public al comunei Sincel, aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, aprobarea modului de gestionare si a Caietului de sarcini privind delegarea Serviciului de Iluminat Public

28/03/2018 Hotarare privind achizitionarea unui pachet de atasamente pentru dotarea buldoexcavatorului aflat in dotarea comunei Sincel

28/03/2018 Hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei catre Asociatia ,,Tara Vinului' pentru anul 2018

28/03/2018 Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala gimnaziala ,,Ion Pop Reteganul' Sincel pentru luna februarie 2018

28/03/2018 Hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 158/12.05.2017

28/03/2018 Hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 2933/05.07.2016

28/03/2018 Hotarare privind aprobarea finantarii nerambursabile pentru anul 2018 pentru Asociattia Sportiva ,,AS PANADE'

28/03/2018 Hotarare privind aprobarea unui sprijin financiar pentru cultele religioase de pe raza comunei Sincel

28/03/2018 Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investitia ,,Construire Vopsitorie Auto'

28/02/2018 Hotarare privind utilizarea fondurilor din excedentul bugetar aferent anului 2017 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a anului 2018

15/02/2018 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati dupa achizitie ai investitiei ,,Modernizare si Extindere Gradinita cu Program normal Iclod, comuna Sincel, judetul Alba'

15/02/2018 Hotarare privind aprobarea volumului de masa lemnoasa, care poate fi valorificata si stabilirea destinatiei masei lemnoase, din padurea proprietate publica a comunei Sincel pentru anul 2018

15/02/2018 Hotarare privind aprobarea inchieierii unui contract de prestari servicii de salubrizare a comunei Sincel

15/02/2018 Hotarare privind inchirierea suprafetei disponibile de pasune comunala prin licitatie publica si a noului Caiet de sarcini

15/02/2018 Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Sincel pentru anul 2018

15/02/2018 Hotarare privind aprobarea actului aditional nr. 2 la contractul de concesiune nr.2380 din 31.12.2004 pt. exploatare spatiu cu destinatie cabinet medical Maier Mirela Elena

15/02/2018 Hotarare privind inchirierea provizorie in domeniul public al comunei Sincel si in Cartea Funciara a comunei Sincel a terenului in suprafata de 887 mp. situat in intravilanul localitatii Sincel, judetul Alba

31/01/2018 Hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 2932 din 05.07.2016

31/01/2018 Hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 191 din 12.05.2017

31/01/2018 Hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 2919 din 04.07.2016

31/01/2018 Hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 2920/04.07.2016

31/01/2018 Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala gimnaziala Ion Pop Reteganul Sincel, pentru luna ian. 2018

31/01/2018 Hotarare privind aprobarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant din comuna Sincel pentru anul scolar 2018 - 2019

31/01/2018 Hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pentru Comuna Sincel, jud. Alba

31/01/2018 Hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2018

31/01/2018 Hotarare privind aprobarea raportului privind inventarierea anuala a bunurilor apartinand domeniul public si privat al comunei Sincel pt. anul 2017

31/01/2018 Hotarare privind aprobarea numarului de asistenti ai persoanelor cu handicap pentru anul 2018

31/01/2018 Hotarare privind aprobarea statului de functii si a organigramei institutiei Primariei comunei Sincel, judetul Alba

31/01/2018 Hotarare privind aprobarea contului executiei bugetare efarent trim. IV 2017

31/01/2018 Hotarare privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Biian Ioan, membru al Partidului Miscarea Populara, supleant pe lista de consilieri locali ai P.M.P.

23/01/2018 Hotarare privind acceptul Consiliului local Sincel pentru participarea Scolii Gimnaziale ,,Ion Pop Reteganul' sincel la infiintareabConsortiului Scolar tarnava Mica

09/01/2018 Hotarare privind aprobarea utilizarii fondurilor din excedentul anilor precedenti pt. acoperirea temporara a golului de casa provenit din decalajul intre veniturile si cheltuielile sectiunii de funcionare in anul curent.

09/01/2018 Hotarare privind aporobarea presedintelui de sedinta