Primăria Sâncel județul Alba

Hotărâri de consiliu (2019)

12/02/2019 Hotararea nr. 10/2019 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sincel

12/02/2019 Hotararea nr. 9/2019 privind aprobarea ordinei de zi pentru sedinta publica de indata a Consiliului local Sincel din data de 12.02.2019

17/01/2019 Hoararea nr. 8/2019 privind aprobarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant din comuna Sincel pentru anul scolar 2019 - 2020

17/01/2019 Hotararea nr. 7/2019 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanei cu handicap pentru anul 2019

17/01/2019 Hotararea nr. 6/2019 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2018

17/01/2019 Hotararea nr. 5/2019 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a salariilor pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sancel, jud. Alba

17/01/2019 Hotararea nr. 4/2019 privind aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de prestari servicii de salubritate nr. 663/30.03.2018 incheiat de UAT Sancel cu SC Schuster Ecosal SRL Sighisoara

17/01/2019 Hoararea nr. 3/2019 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenta si a prestatiilor financiare exceptionale

17/01/2019 Hotararea nr. 2/2019 privind aprobarea ordinei de zi pentru sedinta publica ordinara a Consiliului Local Sancel din data de 17.01.2019

17/01/2019 Hotararea nr. 1/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta