Primăria Sâncel județul Alba

Hotararea nr. 10/2019 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sincel