Primăria Sâncel județul Alba

Dispozitia nr. 70 din 2020 privind stabilirea administratorului si utiizatorior care vor accesa resursele Sistemuui Informatic PATRIMVEN