Primăria Sâncel județul Alba

Hotărârile Autorității Deliberative (2020)

27/03/2020 Hotararea nr. 24/2020 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localitatilor jud. Alba

27/03/2020 Hotararea nr. 23 privind aprobarea completarii Regulamentului de org. si functionare a C.L. Sancel, revizuit

27/03/2020 Hotararea nr. 22 /2020 privind aprobarea ordinei de zi pt. sedinta extraordinara a Cons. Loc. Sancel din data de 27.03.2020

19/03/2020 Hotararea nr. 21/2020 privind preluarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de inves

19/03/2020 Hotararea nr. 20/2020 privind aprobarea Regulamentului propriu privind masurile metodologice, organiatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari care se inainteaza Consiliului local Sancel

19/03/2020 Hotararea nr. 19/2020 privind aprobrea ordinei de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului local Sancel din data de 19.03.2020

21/02/2020 Hotararea nr. 91/2019 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a C.L. Sancel, revizuit in conf. cu prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ

21/02/2020 Hotararea nr. 87/2019 privind completarea si modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului pubic si privat al comunei Sancel

19/02/2020 Hotararea nr. 18/2020 privind aprobarea tinerii evidentei doar in format electronic a registrului agricol la nivelul comunei Sancel, jud. Alba

19/02/2020 Hotararea nr. 17/2020 privind acordarea unui sprijin financiar pentru cultele religioase de pe raza comunei Sancel

19/02/2020 Hotararea nr. 16/2020 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala Gimnaziala ,,Ion Pop Reteganul" Sancel, pentru luna ian. 2020

19/02/2020 Hotararea nr. 15/2020 privind aprobarea raportului cu inventarierea anuala a bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Sancel pt. anul 2019

19/02/2020 Hotararea nr. 14/2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Sancel pentru 2020

19/02/2020 Hotararea nr. 13/2020 privind aprobarea ordinei de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului local Sancel din data de 19.02.2020

30/01/2020 Hotararea nr. 10/2020 privind aprobarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala gimnaziala ,,Ion Pop Retegnul" Sancel, pentru luna dec. 2019

30/01/2020 Hotararea nr. 12/2020 privind neasumarea de catre UAT comuna Sancel a responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pt. achizitia produselor si a contractelor/acordurilor cadru pt achizitia serviciil

30/01/2020 Hotararea nr. 11/2020 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2020

30/01/2020 Hotararea nr. 9/2020 cu privire la aprobarea actului aditional la contractul de prestari servicii salubritate nr. 1613/26.06.2019/DA23356105/25.06.2019 incheiat intre UAT com. Sancel si SC Gree Days Valorizacao dos Residuos, Proteccao do Ambiente S.A.

30/01/2020 Hotararea nr. 8/2020 privind prelungirea contractelor de concesiune a spatiilor cu destinatie de cabinet medical incheiate intre Consiliul local Sancel si dr. Maier Mirela Elena, medic de familie

30/01/2020 Hotararea nr. 7/2020 privind aprobarea contului executiei bugetare aferente trim. IV 2019

30/01/2020 Hotararea nr.6/2020 privind aprobarea pentru anul 2020 a organigramei, a statului de functii si a salariilor pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sancel, judetul Alba

30/01/2020 Hotararea nr. 5/2020 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanei cu handicap pentru anul 2020

30/01/2020 Hotararea nr. 4/2020 privind aprobarea ordinei de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului local Sancel din data de 30.01.2020

08/01/2020 Hotararea nr. 3/2020 privind aprobarea utilizarii fondurilor din excedentul anilor precedenti pentru acoperirea temporara a golului de casa provenit din decalajul intre veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare

08/01/2020 Hotararea nr. 2/2020 privind aprobarea ordinei de zi pentru sedinta extraordinara cu convocare ,,de indata" a Consiliului local Sancel din data de 08.01.2020

08/01/2020 Hotararea nr. 1/2020 privind alegerea presedintelui de sedinta