Primăria Sâncel județul Alba

Hotărârile Autorității Deliberative (2019)

13/08/2019 Hotararea nr. 67/2019 privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al Comunei Sancel

13/08/2019 Hotararea nr. 66/2019 privind inscrierea provizorie in domeniul public al comunei Sancel si in Cartea Funciara a comunei Sancel a unor imobile situate in extravilan, identificate in cadrul lucrarii de inregistrare sistematica a imobilelor de pe raza comun

13/08/2019 Hotararea nr. 65/2019 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sancel, jud. Alba

13/08/2019 Hotararea nr. 64/2019 privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

13/08/2019 Hotararea nr. 63/2019 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea serviciului administrativ

13/08/2019 Hotararea nr. 62/2019 privind aprobarea ordinei de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului local Sancel din data de 13.08.2019

18/07/2019 Hotararea nr. 61/2019 privind demararea procedurilor pentru investitia: ,,Canalizare apa uzata in localitatea Panade, comuna Sancel, judetul Alba"

18/07/2019 Hotararea nr. 60/2019 privind demararea procedurilor pentru investitia: ,,Amenajare parcare si spatiu de joaca pentru copii in zona blocului de locuit de la Sancel"

18/07/2019 Hotararea nr. 59/2019 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala gimnaziala ,,I. P. Reteganul" Sancel pt. luna iunie 2019

18/07/2019 Hotararea nr. 58/2019 privind aprobarea contului executiei bugetare aferent trim. II 2019

18/07/2019 Hotararea nr. 57/2019 privind modificarea Regulamentului si a taxelor de utilizare pt. terenul de sport sintetic aflat in proprietatea si administrarea comunei Sancel, jud. Alba

18/07/2019 Hotararea nr. 56/2019 privind modificarea tarifului orar de lucru pentru buldoexcavatorul aflat in proprietatea si administrarea Consiliului Local Sancel

18/07/2019 Hotararea nr. 55/2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Sancel pt. anul 2019

18/07/2019 Hotararea nr. 54/2019 privind aprobarea ordinei de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului local Sancel din data de 18.07.2019

10/07/2019 Hotararea nr. 53/2019 privind aprobarea participarii comunei Sancel la Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodarii izolate neracordate la reteaua de distributie electrica

10/07/2019 Hotararea nr. 52/2019 privind aprobarea ordinei de zi pentru sedinta extraordinara cu convocare ,,de indata" a Consiliului local Sancel din data de 10.07.2019

10/07/2019 Hotararea nr. 51/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

20/06/2019 Hotararea nr. 50/2019 privind acordarea unui sprijin financiar pentru cultele religioase de pe raza comunei Sancel

20/06/2019 Hotararea nr. 49/2019 privind abrogarea H. C. L. nr. 44/2019

20/06/2019 Hotararea nr. 48/2019 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala ,,I. P. Reteganul" Sancel, pt. lunile aprilie - mai 2019

20/06/2019 Hotararea nr. 47/2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Sancel pentru anul 2019

20/06/2019 Hotararea nr. 46/2019 privind aprobarea contului executiei bugetare aferent trim. I 2019

20/06/2019 Hotararea nr. 45/2019 privind aprobarea ordinei de zi pentru sedinta publica ordinara a Consiliului local Sancel din data de 20.06.2019

23/04/2019 Hotararea nr. 44/2019 privind aprobarea participarii la asocierea in participatiune a UAT Sancel cu Composesoratul ,,Valea Mica" Sancel si Parohia Greco - Catolica Sancel pt. accesarea schemei de ajutor de stat - Servicii de silvomediu, servicii climatice

23/04/2019 Hotararea nr. 43/2019 privind demararea procedurilor pentru investitia: ,,Reabilitare DC Sancel - Iclod - Panade km 3 + 522.00 - km 4 + 386.00, comuna Sancel, judetul Alba"

23/04/2019 Hotararea nr. 42/2019 privind demararea procedurilor pentru investitia: ,,Amenajare exterioara Camin cultural Sancel"

23/04/2019 Hotararea nr. 41/2019 privind demararea procedurilor pentru investitia: ,,Construire Dispensar medical Sancel"

23/04/2019 Hotararea nr. 40/2019 privind demararea procedurilor pentru investitia: ,,Construire capela mortuara in Sancel"

23/04/2019 Hotararea nr. 39/2019 privind demararea procedurilor pt. investitia: ,,Construire imprejmuire Scoala Panade"

23/04/2019 Hotararea nr. 38/2019 privind demararea procedurilor pentru investitia: ,,Construire trotuare si imprejmuire curte Gradinita Sancel"

23/04/2019 Hotararea nr. 37/2019 privind demararea procedurilor pentru investitia ,,Construire parcare si imprejmuire curte Scoala Gimnaziala ,,I. P. Reteganul" Sancel (latura nordica)"

23/04/2019 Hotararea nr. 36/2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2020 cu indicele reprezentand rata inflatiei

23/04/2019 Hotararea nr. 35/2019 privind modificarea taxei de habitat in vederea asigurarii salubrizarii in comuna Sancel

23/04/2019 Hotararea nr. 34/2019 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala gimnaziala ,,I. P. Reteganul" Sancel, pentru luna martie 2019

23/04/2019 Hotararea nr. 33/2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Sancel pt. anul 2019

23/04/2019 Hotararea nr. 32/2019 privind aprobarea utilizarii fondurilor din excedentul anilor precedenti ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

23/04/2019 Hotararea nr. 31/2019 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Panazan Vasile si validarea mandatului urmatorului supleant

23/04/2019 Hotararea nr. 30/2019 privind aprobarea ordinei de zi pentru sedinta publica ordinara a Consiliului local Sancel din data de 23.04.2019

04/04/2019 Hotararea nr. 29/2019 Privind modificarea art. 2 si 3 din H.C.L. nr. 22/2019 privind aprobarea actului aditional nr. 2 la contractul de lucrari nr. 1748/2018 incheiat de UAT Sancel cu Florea Grup SRL

04/04/2019 Hotararea nr. 28/2019 privind aprobarea ordinei de zi pentru sedinta publica cu convocare ,,de indata" a Consiliului local Sancel din data de 04.04.2019

04/04/2019 Hotararea nr. 27/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

27/03/2019 Hotararea nr. 26/2019 privind aprobarea cuantumului cotizatiei catre Asociatia ,,Tara Vinului" pt. anul 2019

27/03/2019 Hotararea nr. 25/2019 privind aprobarea locatiei pentru organizare de santier privind obiectivul de investitii: ,,Extindere retele de apa uzata in aglomerarea Blaj - Sancel, extindere/reabilitare sistem de alimentare cu apa in Sancel

27/03/2019 Hotararea nr. 24/2019 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala gimnaziala ,,I.P. Reteganul" Sancel, pentru luna februarie 2019

27/03/2019 Hotararea nr. 23/2019 privind aprobarea ordinei de zi pentru sedinta publica ordinara a Consiliului local Sancel din data de 27.03.2019

11/03/2019 Hotararea nr. 22/2019 privind aprobarea actului aditional nr. 2 la contractul de lucrari nr. 1748/2018 incheiat de UAT Sancel cu Florea Grup SRL Alba Iulia, a noilor indicatori tehnico - economici si cofinantarea, la obiectivul de investitii ,,Modernizare

11/03/2019 Hotararea nr. 21/2019 privind aprobarea ordinei de zi pentru sedinta publica cu convocare ,,de indata" a Consiliului local Sancel din data de 11.03.2019

28/02/2019 Hotararea nr. 20/2019 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sancel

28/02/2019 Hotararea nr. 19/2019 privind abrogarea H. C. L. nr. 10/2019

28/02/2019 Hotararea nr. 18/2019 privind aprobarea unui contract de prestari servicii silvice, intre UAT Com. Sancel si Ocolul Silvic Blaj

28/02/2019 Hotararea nr. 17/2019 privind aprobarea Regulamentului de transformare a amenzilor contraventionale in munca in folosul comunitatii

28/02/2019 Hotararea nr. 16/2019 privind inchirierea suprafetei disponibile de pasune comunala prin licitatie publica si a Caietului de sarcini

28/02/2019 Hotararea nr. 15/2019 privind aprobarea Regulamentului si a taxelor de utilizare pentru terenul de sport sintetic aflat in proprietatea si administrarea comunei Sancel, jud. Alba

28/02/2019 Hotararea nr. 14/2019 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala ,,I.P. Reteganu" Sancel, pentru lunile dec. 2018 - ian. 2019

28/02/2019 Hotararea nr. 13/2019 privind aprobarea raportului de inventariere anuala a bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Sancel pt. anul 2018

28/02/2019 Hotararea nr. 12/2019 privind aprobarea contului executiei bugetare aferent trim. IV 2018

28/02/2019 Hotararea nr. 11/2019 privind aprobarea ordinei de zi pentru sedinta publica ordinara a Consiliului local Sancel din data de 28.03.2019

12/02/2019 Hotararea nr. 10/2019 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sincel

12/02/2019 Hotararea nr. 9/2019 privind aprobarea ordinei de zi pentru sedinta publica de indata a Consiliului local Sincel din data de 12.02.2019

17/01/2019 Hoararea nr. 8/2019 privind aprobarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant din comuna Sincel pentru anul scolar 2019 - 2020

17/01/2019 Hotararea nr. 7/2019 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanei cu handicap pentru anul 2019

17/01/2019 Hotararea nr. 6/2019 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2018

17/01/2019 Hotararea nr. 5/2019 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a salariilor pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sancel, jud. Alba

17/01/2019 Hotararea nr. 4/2019 privind aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de prestari servicii de salubritate nr. 663/30.03.2018 incheiat de UAT Sancel cu SC Schuster Ecosal SRL Sighisoara

17/01/2019 Hoararea nr. 3/2019 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenta si a prestatiilor financiare exceptionale

17/01/2019 Hotararea nr. 2/2019 privind aprobarea ordinei de zi pentru sedinta publica ordinara a Consiliului Local Sancel din data de 17.01.2019

17/01/2019 Hotararea nr. 1/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta