Primăria Sâncel județul Alba

Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52 din 2003 privind transparenta decizionala