Primăria Sâncel județul Alba

Structura

Conducere
Primar:
Fratila Ilie (Pnl)
Viceprimar:
Posa Gheorghe (Pnl)
Secretariat
Secretar:
Barbat Silvia
Contabilitate
Impozite si taxe:
Cucui Mihai Viorel
Contabil:
Teglas - Szabo Ana - Diana
Urbanism si amenajarea teritoriului
Inspector:
Groza Alexandru
Juridic
Consilier juridic:
Jidvean Roxana - Alina
Dezvoltare locala
Agent de dezvoltare locala:
Asistenta sociala
Asistent social:
Fratila Ana Rodica
Birou agricol
Agent agricol:
Birou achizitii publice
Referent achizitii publice:
Csiki Simona
Birou arhivare
Referent arhivare:
Oniga Ana
Comisii de specialitate
b) Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si agrement:
Brasovean Alexandru, Oniga Nicolae, Biris Gheorghe
c) Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor:
Oniga Gheorghe, Bian Ioan, Barbat Ioan
a) Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, gospodarie comunala, protectie a mediului, servicii si comert:
Plesa Iosif, Posa Alexandru - Cornel, Posa Gheorghe, Panazan Vasile, Pusca Mihaela - Monica