Primăria Sâncel județul Alba

Structura

Conducere
Primar:
Fratila Ilie (PNL)
Viceprimar:
Posa Gheorghe (PNL)
Secretariat
Secretar:
Barbat Silvia
Contabilitate
Impozite si taxe:
Cucui Mihai Viorel
Contabil:
Teglas - Szabo Ana - Diana
Urbanism si amenajarea teritoriului
Inspector:
Groza Alexandru
Juridic
Consilier juridic:
Ciungan Roxana - Alina
Dezvoltare locala
Agent de dezvoltare locala:
Asistenta sociala
Asistent social:
Fratila Ana Rodica
Birou agricol
Agent agricol:
Costea Teodor
Birou achizitii publice
Referent achizitii publice:
Csiki Simona
Birou arhivare
Referent arhivare:
Oniga Ana
Comisii de specialitate
a) Comisia pentru agricultura, activitati economico - financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism:
Plesa Iosif, Posa Alexandru - Cornel, Posa Gheorghe, Barna Ilie, Pusca Mihaela - Monica
b) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, juridica si de disciplina, de agrement:
Brad Sorin, Oniga Nicolae, Biris Gheorghe
c) Comisia pentru activitati social - culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport:
Oniga Gheorghe, Biian Ioan, Barbat Ioan