Primăria Sâncel județul Alba

Hotararea nr. 4/2019 privind aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de prestari servicii de salubritate nr. 663/30.03.2018 incheiat de UAT Sancel cu SC Schuster Ecosal SRL Sighisoara